Hưởng ứng Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018

Phát huy truyền thống và ý nghĩa tốt đẹp của tết trồng cây trong những năm qua cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học An Lễ đời đời nhớ ơn Bác Hồ góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Thiết thực hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, chiều ngày 22/02/2018 tại trường Tiểu học An Lễ - CBGV và học sinh nhà trường đã phát động Tết trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, các chậu cây hoa của nhà trường đã được các CBGV, học sinh của nhà trường cải tạo lại đất và trồng lại.

Một số hình ảnh: