Tết quê em

Dù theo thời gian, có những phong tục vẫn được lưu giữ đến ngày nay, có những phong tục đã bị thay đổi hoặc biến mất cùng sự phát triển của đời sống xã hội nhưng ngày Tết ôn lại phong tục đón tết dường như đã trở thành "một phần tất yếu". Để giúp các bạn nhỏ hiểu được những giá trị văn hóa của ngày tết, trường TH An Lễ tổ chức chuyên đề: “Ngày tết quê em” với những hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ hết sức sôi động mang đậm không khí ngày tết cổ truyền của dân tộc.

 

IMG_2709.jpgIMG_2712.jpgIMG_2714.jpgIMG_2717.jpgIMG_2721.jpg